Ciszewski - marketing internetowy

sponsorzy i reklamodawcy

wydrukuj

Ciszewski Marketing Spotowy umożliwia firmom i organizacjom zainteresowanym zaangażowaniem się w sport najefektywniejsze wykorzystanie własnych środków finansowych. Podejmujemy działania według następujących etapów:

- określenie celów inwestycji Klienta poprzez wybór grupy docelowej, obszaru oraz intensywności przekazu skierowanego do obecnych i potencjalnych konsumentów.
- ustalenie zakresu wyboru podmiotów realizujących inwestycję spośród klubów, związków oraz wydarzeń sportowych spełniających kryteria Klienta.
- negocjacje i reprezentowanie Klienta w kontaktach z wybranymi podmiotami sportowymi.
- wybór najlepszego wariantu inwestycji i ustalenie warunków trójstronnej współpracy
- obsługa inwestycji sportowej z należytą starannością dla interesu Klienta.
- kontrola bieżąca realizacji celów inwestycyjnych.
- prowadzenie stałego procesu udoskonalania stosowanych rozwiązań po stronie Klienta oraz podmiotu sportowego.

Wdrażamy nasze rozwiązania w obszarach:

- sponsoring i komunikacja marketingowa poprzez sport
- ocena sportowych praw marketingowych i ich wartości
- inwestycje strategiczne w podmioty sportowe