Ciszewski - marketing internetowy

Ciszewski Marketing Sportowy


To nowa i dynamiczna firma na polskim rynku doradztwa sportowego, łącząca doświadczenie firm Ciszewski Public Relations oraz Podium, w których zrealizowaliśmy z sukcesami liczne projekty dla rynku sportowego. Obecnie współpracujemy z klubami, związkami sportowymi, sponsorami sportu oraz samorządami.

Jesteśmy profesjonalistami czerpiącymi z zachodnich wzorców i rozwiązań dotyczących nowoczesnych praktyk w zarządzaniu sportem – z powodzeniem promujemy i wdrażamy je w Polsce. Jesteśmy partnerami w rozwoju polskiego sportu, platformą przepływu "know-how" między najlepszymi polskimi i zagranicznymi menadżerami działającymi w różnych dyscyplinach sportu.