Ciszewski - marketing internetowy

narzędzia

wydrukuj

Przygotowanie wiarygodnej i efektywnej oferty wymaga wiedzy i czasu. Należy uwzględnić potrzeby potencjalnych odbiorców, czyli Kibiców, oczekiwania Sponsorów oraz cele, jakie stawiają sobie sportowcy i organizatorzy imprez sportowych. Czasem te cela są rozbieżne, a naszym zadaniem jest znalezienie takich rozwiązań, które będą jak najbardziej efektywne.

Firma Ciszewski Marketing Sportowy stosuje sprawdzone już wcześniej rozwiązania wykorzystując też wiedzę i doświadczenie swoich pracowników. Korzystamy także z najnowszych osiągnięć ekonomii czy socjologii. Nasze działania w dużym uproszczeniu dzielimy na następujące etapy:

- badania ilościowe i jakościowe potencjalnych odbiorców
- analiza strategiczna konkurencji i klienta
- analiza finansowa
- wyznaczenie celów
- opracowanie strategii
- realizacja założonych działań
- raportowanie